Prinsebroen

Røgeri i Marstal, Ærø. Ø-specialiteter
Vi har røget fisk (fra marts 2021), hjemmelavet snaps med blandet urter fra Eriks Hale og marineret sild.

 

PRINSEBROENS HISTORIE

Marstal Havn fik søndag den 13. juni 1830 ved 6-tiden om aftenen besøg af den kongelige skonnert Delphinen. Om bord på skonnerten var prins Christian Frederik, Fyns guvernør, den senere kong Christian d. 8.

Skonnertens chalup lagde til ved den ene af de små stenbroer, der gik ud fra stranden, hvor senere Havnegade er anlagt. Besøget forløb godt og broen, som prinsen gik i land på, blev fra da af kaldt for Prinsebroen, ligesom de to nederste afdelinger af Markgade, som han gik op ad, fra da af blev omdøbt til Prinsegade.

Øst for Havnegade er siden ved opfyld anlagt havnepladser ud i havnebassinet. Prinsebroen, hvor røgeriet ligger, er betragtelig udvidet i den forbindelse.

Prinsen beså havnen og udtrykte sin anerkendelse af molebyggeriet og i den forbindelse anbefalede han at bygge